สพป.เพชรบุรี       เขต 2     ยินดีต้อนรับ   ผู้มาเยี่ยมชมเวบไซต์ ................

 

คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

เรื่อง แต่งตั้งทีมงานการจัดการความรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

 

คำสั่ง ที่ 163/2554 ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2554
คำสั่ง ที่ 285/2553 ลงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2553